Nota prawna

Autor: CD Jack
7 czerwca 2006

Witajcie w portalu Gildia.pl.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dla Was ten serwis, tak aby był użyteczny, dostarczał Wam informacji i zabawy. Mamy nadzieję, że nam się udało. Mamy również nadzieje, że będziecie uczestniczyć w jego rozbudowie. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne jako, że będziemy rozwijać ten portal zgodnie z Waszymi sugestiami. W zamian prosimy Was jedynie o uważne zapoznanie się z Notą Prawną, zanim rozpoczniecie korzystanie z serwisu. Otóż korzystanie z portalu internetowego Gildia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptujecie poniższych warunków nie jesteście niestety uprawnieni do korzystania z portalu internetowego Gildia.pl. Właściciel serwisu ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś użytkownicy serwisu internetowego obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie z serwisu internetowego po wprowadzeniu przez właściciela zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie spełnić.

I. Prawo autorskie.

 1. Portal internetowy Gildia.pl jak też poszczególne jego elementy stanowią własność chronioną prawem.
 2. Właściciel wyraża zgodę, abyście przeglądali portal, drukowali i kopiowali fragmenty tego portalu wyłącznie dla użytku osobistego.
 3. Portal ten jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że właściciel wyrazi na to pisemną zgodę.
 4. Poszczególne działy i treści w portalu podlegają dodatkowym warunkom określonym w tych działach i treściach.
 5. Przystępując do korzystania z portalu ponosicie całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 6. Wszystkie użyte w niniejszym portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

II. Wyłączenie odpowiedzialności.

Wszystkie informacje i treści zawarte w portalu Gildia.pl zostały zebrane i opracowane przez jego redakcję w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne jednakże właściciel ani redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • kompletność, rzetelność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii;
 • decyzje podejmowane przez Was w związku z korzystaniem z portalem;
 • skutki wykorzystania przez Was informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu;
 • zawartość innych stron połączonych z portalem;
 • bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Was lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z użytkowaniem portalu;
 • przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy systemu komputerowego;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami lub innymi okolicznościami;
 • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Twojego hasła;
 • jakiekolwiek inne działania osób trzecich naruszające prawo.

III. Ogólne zasady korzystania z portalu.

 1. Treści zawarte w portalu internetowym Gildia.pl mają charakter: informacyjny w zakresie wydarzeń związanych z szeroko rozumianą fantastyką, filmem, grami komputerowymi i innymi wyszczególnionymi w menu na stronie głównej serwisu oraz użytkowy (Forum, chat , poczta, lista przebojów).
 2. Informacje zamieszczone w portalu internetowym Gildia.pl mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.
 3. Korzystając z portalu internetowego zobowiązujecie się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.
 4. Właściciel portalu Gildia.pl ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania korzystania z portalu bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.
 5. Właściciel portalu Gildia.pl ma prawo do zaprzestania udostępniania korzystania z niektórych jego działów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie w przypadku wykorzystywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą nota oraz zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami.
 6. Właściciel portalu Gildia.pl ma prawo do usuwania z portalu treści obraźliwych, niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami.

IV. Prawo właściwe

 1. Niniejszy portal intermetowy jest prowadzony przez podmioty polskie. Korzystanie z niniejszego portalu internetowego podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z niego i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie właściciela.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z portalu internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego portalu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

V. Ochrona prywatności

Użytkownicy niniejszego portalu internetowego pozostają anonimowi. Prosimy zatem abyście nie udostępniali nam żadnych danych osobowych. W przypadku przekazania przez Was informacji dotyczących danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres, numery telefonu, faxu, dane demograficzne i inne informacje pozwalające na Waszą identyfikację, właściciel serwisu Gildia.pl oraz redakcja nie będą ponosili żadnej odpowiedzialności za skutki takiego działania. Właściciel portalu Gildia.pl oraz jego redakcja zobowiązują się do zachowania tajemnicy Waszej korespondencji.

VI. Informacje o "cookies".

 1. Portal internetowy Gildia.pl w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego Użytkowników używają cookies.
 2. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Cookies mogą zostać odczytane tylko przez serwer internetowy, na którym zainstalowany jest portal lub serwis.
 3. Są one powszechnie wykorzystywane przez większość serwisów internetowych.
 4. Możecie przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies.
 5. Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia.
 6. Cookies są stosowane na przykład do przechowywania Waszych haseł dostępu do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony. Są one używane do przechowywania Waszych preferencji odnośnie informacji i umożliwiają zebranie i zaprezentowanie takich informacji.
 7. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z Waszego dysku, przejmowania Waszej poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji
 8. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone.blog comments powered by Disqus